Projekt European Democracy Network (EDN) vznikl v roce 2019 za účelem společného řešení výzev, které s sebou přináší oživování nacionalismu, omezování veřejného prostoru a oslabování demokracie a lidských práv napříč evropskými státy. Síť EDN tvoří spolu s NESEHNUTÍm sedm evropských partnerských organizací: Citizens For Europe (Německo), Citizens For Europe.eu (Belgie), Nyt Europa (Dánsko), Obywatele RP (Polsko), The Hungarian Union Civil Liberties – Tasz (Maďarsko) a VoxPublic (Francie).

Evropská demokratická síť (EDN) podporuje, povzbuzuje a propojuje aktivisty, kteří stojí proti erozi demokracie, vzestupu nacionalismu a proti umlčování hlasu občanů.

Se skupinou aktivistů z celé Evropy bojujících proti změnám klimatu a za sociální spravedlnost, demokracii a lidská práva se takto pravidelně scházíme, abychom se navzájem učili, zlepšovali dovednosti v mobilizaci a prosazování našich myšlenek a v neposlední řadě posilovali nadnárodní solidaritu. 

Síť European Democracy Network byla vytvořena s cílem podporovat, posilovat a propojovat aktivistky a aktivisty, kteří bojují proti erozi demokratických hodnot a základních práv a hájí politickou, sociální a klimatickou spravedlnost. EDN sdružuje dvanáct aktivistů a aktivistek  z partnerských a dalších zemí (kromě České republiky, Dánska, Francie, Maďarska, Německa a Polska a také z Turecka, Sýrie či Ukrajiny), kteří prostřednictvím vzdělávacích seminářů rozvíjejí své znalosti a schopnosti a získávají nové nástroje posilující jejich potenciál v boji za demokratičtější a inkluzivnější evropskou společnost. Na těchto seminářích aktivisté*tky sdílejí zkušenosti a aktuální témata, která řeší v jednotlivých zemích, a rozvíjejí své dovednosti v oblastech jako je bezpečná komunikace, rozvoj komunit, nenásilná občanská neposlušnost, nehierarchické řízení či zvládání stresu.

Aktivisté a aktivistky se pravidelně setkávají vždy v jedné z partnerských zemí: v březnu 2019 proběhlo setkání ve Varšavě, v červnu 2019 v Berlíně, v říjnu 2019 v Budapešti a v lednu 2020 v Paříži. V rámci každého setkání se uskutečňuje také veřejná síťovací událost, tzv. občanský dialog, kde se lidé zapojení do programu setkávají s dalšími mezinárodními a místními aktivisty*kami a veřejností. Tyto události jsou příležitostí pro místní obyvatele partnerských zemí setkat se se skupinou mezinárodních aktivistů*ek, seznámit se se situací v jejich zemích a sdílet zkušenosti, názory a vize týkající se různých evropských otázek.

Program koordinuje organizace Citizens For Europe gUG (CFE) a je spolufinancován Citizens For Europe.eu (CFEU) a programem Evropské komise „Evropa pro občany“. Více se o projektu můžete dozvědět zde.

https://youtu.be/5a8Gg_jSBDg
video z Varšavy od maďarského Klubrádió